Direct contact? 06 21 10 31 65

WILTresultaat

Soms ontbreekt het aan capaciteit, kunde of frisse energie. Met open vizier en doelgericht helpen we jouw organisatie om projecten voor elkaar te krijgen waar het op dat moment gewoon even nodig is. Soms door een sprintje te trekken, soms door een bewust langer traject aan te gaan. Samen creëren we het projectverhaal; stippelen we het parcours uit. Bij het startschot schieten we uit de startblokken, lopen we het parcours en finishen we samen. We verbinden ons als partner in staf voor langere tijd aan jouw organisatie en springen moeiteloos bij. Als projectleider zetten we een project van A tot Z op. Komen er handen te kort, zijn we als stafondersteuning de extra capaciteit. En is er behoefte aan fundamenteel uitzoekwerk, dan duiken we als onderzoeker ieder thema in.

Klaar voor de start?

Wat bieden we je?

Een projectleider

Waarom?

Er lopen veel projecten in je organisatie en je dreigt te verzanden in de inhoud.Er stroomt energie om een verandering of vernieuwing concreet te maken.

 

Wat doen we?

Een project kan uitkomst bieden. Als projectleider nemen we verantwoordelijkheid voor het proces en zorgen we ervoor dat het gedaan wordt.

 

Hoe doen we dat?

Als eerste brengen we samen met jou als opdrachtgever het projectverhaal in beeld. Op basis van dat verhaal vormen we een projectteam met inhoudelijke kennis en kunde. We besteden aandacht aan een aangename sfeer waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. We benutten de aanwezige talenten zodat het projectteam optimaal in de wedstrijd zit. Hierbij maken we gebruik van diverse projectmanagement tools. Samen zorgen we ervoor dat het gewenste resultaat wordt geleverd.

Stafondersteuning

Waarom?

Je hebt maar één paar handen en een tig aantal opdrachten voor je liggen. Allemaal hebben ze prioriteit. Maar het ontbreekt zo nu en dan aan capaciteit of tempo.

 

Wat doen we?

Waar handen te kort komen, zijn wij de extra capaciteit en ondersteuning voor je opdracht of project. Je vliegt ons in en wij gaan aan de slag. Vanuit de duurzame relatie kennen we je organisatie en zijn we snel bijgepraat.

 

Hoe doen we dat?

We bieden projectondersteuning en digitale ondersteuning in talloze vormen.

  • Opstellen van een projectplan
  • Voorbereiden en uitwerken van sessies
  • Interviewen en verhalen ophalen
  • Overzicht creëren van digitale tools
  • Tips en tricks voor online samenwerken

We klimmen graag in de pen en schrijven projectplannen, subsidieaanvragen, beleidsnotities en protocollen. We visualiseren beleidsteksten en protocollen vervolgens graag in een praatplaat of flyer.

Een onderzoeker

Waarom?

Soms wil je gewoon even weten hoe het zit, hoe je het hebt gedaan of hoe je het beste ergens mee om kunt gaan.

 

Wat doen we?

Als dit je bezig houdt, heb je een onderzoeker van WILTresultaat nodig. We zijn immers een kei in onderzoek. We zijn geen inhoudelijke experts, maar duiken met open blik en vol overgave ieder thema in.

 

Hoe doen we dat?

We pluizen het uit, draaien elke steen om en leveren jou de gewenste inzichten. Dit doen we door evaluaties, quickscans, marktonderzoek, best-practices en het in kaart brengen van processen.

Bekijk voorbeeldproject

Welzijn

Begeleiding aanbesteding sociale basis

Tim de Witte

Veranderaar

06 38 31 54 96

tim@wiltgroei.nl

Tim de Witte

Tim doorgrondt ingewikkelde vraagstukken net zo snel als hij een luier verwisselt. Een goudeerlijke papa met een groot hart. Zeker niet op z’n mondje gevallen en tamelijk eigenwijs. Maar dat komt altijd voort uit een kritische blik, oprechte leergierigheid en zijn strijd voor het best mogelijke resultaat.

De laatste jaren heeft Tim zijn kunde op het gebied van verandering flink ontwikkeld. Door boeken te lezen, mentoren in te schakelen en opleidingsdagen te volgen heeft hij inmiddels een eigen verhaal over hoe verandering teweeg gebracht kan worden.

Neem vooral contact met hem op als je onderbuik, aangaande verandering in jouw organisatie, signalen afgeeft die je met je hoofd niet begrijpt.

Of wij Sterker sociaal werk kunnen helpen bij het schrijven van een aanbesteding? Ja, dat kunnen wij. Zelfs zonder specifieke kennis van het sociaal domein en het welzijnswerk. Hoe? Lees verder.

Lees verder >

Opdrachtgevers met een vraag voor WILTresultaat

Whatsapp met ons
x