Direct contact? 06 38 31 54 96

Lumens

wiltverandering

Lumens is een brede welzijnsorganisatie in en rond Eindhoven, waar bevlogen mensen hard werken aan de sociale veerkracht van inwoners. Vlak voor de coronapandemie uitbrak hebben zij met elkaar een nieuwe strategie ontwikkeld. Deze is uiteindelijk begin 2021 doorontwikkeld tot het traject passende organisatie. De opdracht van het traject is om de organisatie passende te maken op de strategie. Dat vraagt om structuur- en cultuurverandering. Hoe we dat aanpakken?

Op dat laatste stuk is Wiltgroeier Tim zich aan het inzetten. Met het bewustzijn dat cultuur niet direct te beïnvloeden is, is hij als verandercoach bezig om de mensen van Lumens in verbinding te brengen met die passende organisatie. Onze aanpak is om eerst goed te kijken en te luisteren en zo de mensen en de organisatie te leren kennen. Op basis van die analyses en indrukken heeft Tim een veranderaanpak samengesteld. Dat is iets anders dan een projectplan, omdat een veranderaanpak niet gericht is op concrete resultaten maar op het verbinden van mensen een die concrete resultaten.

In die veranderaanpak staan interventies gepland. Van communicatiemomenten tot workshops, tot het horen en ontvangen van weerstand of ongenoegen. Tim richt zich in zijn aanpak op de hele organisatie. Daarin neemt hij een coachende rol aan en is het belangrijk dat de veranderaars van Lumens zelf ook leren kijken naar gedrag, zoals weerstand, afstand of verbinding.

Voor Tim is dit de perfecte opdracht. “Ik kan mezelf zijn bij Lumens en juist daardoor veel waarde toevoegen”.

Tim de Witte

Veranderaar

06 38 31 54 96

tim@wiltgroei.nl

Tim de Witte

Tim doorgrondt ingewikkelde vraagstukken net zo snel als hij een luier verwisselt. Een goudeerlijke papa met een groot hart. Zeker niet op z’n mondje gevallen en tamelijk eigenwijs. Maar dat komt altijd voort uit een kritische blik, oprechte leergierigheid en zijn strijd voor het best mogelijke resultaat.

De laatste jaren heeft Tim zijn kunde op het gebied van verandering flink ontwikkeld. Door boeken te lezen, mentoren in te schakelen en opleidingsdagen te volgen heeft hij inmiddels een eigen verhaal over hoe verandering op de wiltgroei manier teweeg gebracht kan worden.

Neem vooral contact met hem op als je onderbuik, aangaande verandering jouw organisatie, signalen afgeeft die je met je hoofd niet begrijpt.

Whatsapp met ons
x